SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
10
8
7
12
13
15
18
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
9
16
19
8
7
18
15
14
17
4
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา