SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
7
6
4
10
9
2
14
12
13
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
7
1
9
8
15
18
12
17
14
11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์