SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
7
5
4
6
10
8
3
9
19
12
18
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
3
10
7
11
14
12
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา