SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
1
3
5
4
8
7
12
11
13
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
10
1
3
6
9
5
8
11
13
14
18
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่