SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
8
10
4
7
12
11
19
22
18
11
13
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
10
1
8
7
9
18
12
16
13
19
17
20
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์