SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
5
7
1
10
9
8
13
14
11
15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
7
2
9
1
6
8
3
10
5
14
12
11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม