SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
5
8
9
15
16
11
12
17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
2
9
8
5
6
4
1
7
12
11
13
18
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง