SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
19
5
7
2
16
20
12
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
10
8
4
1
3
7
6
9
5
11
12
14
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา