SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ประเภททีม รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี