SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย รอบสอง  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
5
3
2
7
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
5
3
14
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา