SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย รอบสอง  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
18
6
14
7
9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
5
6
10
12
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์