SAT GRS
รายการ เปตอง 
บุคคลเดี่ยว หญิง รอบที่ 2  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม สนามเปตอง มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์