SAT GRS
รายการ เปตอง 
บุคคลเดี่ยว หญิง รอบที่ 1  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามเปตอง มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน