SAT GRS
รายการ เปตอง 
บุคคลเดี่ยว ชาย รอบที่ 1  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามเปตอง มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง