SAT GRS
รายการ เปตอง 
บุคคลเดี่ยว ชาย รอบที่ 1  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามเปตอง มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่