SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากฮอส ทีมหญิง รอบที่ 2  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์