SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากฮอส ทีมชาย รอบที่ 1  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล