SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากฮอส บุคคลหญิง รอบที่ 5  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์