SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากฮอส บุคคลหญิง รอบที่ 4  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง