SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากฮอส บุคคลชาย รอบที่ 4  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย