SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากรุกสากล ทีมหญิง รอบที่ 2  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่