SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากรุกสากล ทีมชาย รอบที่ 1  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล