SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากรุกไทย ทีมชาย รอบที่ 1  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร