SAT GRS
รายการ ลีลาศ 
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Samba รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
27
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
41
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์