SAT GRS
รายการ ลีลาศ 
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
23
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
30
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล