SAT GRS
รายการ ลีลาศ 
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
36
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
39
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี