SAT GRS
รายการ ลีลาศ 
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
20
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
37
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี