SAT GRS
รายการ ลีลาศ 
รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Quickstep รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
24
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
31
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
40
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม