SAT GRS
รายการ ลีลาศ 
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
12
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
19
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
46
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี