SAT GRS
รายการ ลีลาศ 
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
42
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์