SAT GRS
รายการ ลีลาศ 
รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
24
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
26
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
40
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
49
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม