SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
6
10
16
43
18
30
55
9
4
17
22
82
8
21
27
23
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
5
11
18
23
14
3
8
7
19
2
4
9
6
28
17
13
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์