SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
6
5
7
1
13
8
12
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2
18
10
9
21
5
11
7
22
14
8
75
17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี