SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
14
18
5
20
15
12
9
1
19
6
16
10
4
13
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
4
10
14
3
13
6
7
16
8
18
45
19
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ