SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
13
14
10
18
33
15
17
19
12
11
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
7
11
2
4
12
10
14
8
13
9
1
3
6
5
15
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์