SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
2
5
4
22
11
14
17
7
23
13
29
24
54
19
21
25
18
28
6
8
20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
4
23
15
24
30
10
14
3
22
6
21
16
8
18
45
25
19
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ