SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
2
17
6
27
29
13
10
22
24
23
26
12
5
25
21
11
19
28
3
8
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2
4
5
3
24
1
13
8
25
21
14
12
20
2
26
10
7
18
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร