SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
25
29
18
8
30
28
27
7
10
14
24
21
20
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2
4
2
3
31
13
9
23
26
24
28
25
22
30
21
5
12
20
10
27
11
15
29
8
16
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น