SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
20
7
28
11
59
60
47
10
9
23
6
13
24
8
3
58
4
25
21
22
12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
1
3
5
23
9
11
25
4
15
8
12
10
14
7
21
6
24
13
22
20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี