SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
9
16
19
8
7
14
18
15
17
4
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2
2
5
10
7
1
9
3
8
4
18
13
12
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล