SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
10
1
8
7
9
18
12
16
13
19
17
20
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
7
10
8
3
2
4
6
9
1
18
14
13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์