SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
7
2
9
1
6
8
3
10
5
14
12
11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
7
8
9
10
5
16
14
19
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี