SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
8
10
2
5
9
3
1
6
7
14
17
15
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
3
19
5
7
2
16
20
12
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร