SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
8
3
7
14
19
15
16
18
11
13
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
2
10
8
4
1
3
7
9
5
11
12
11
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา