SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
10
1
3
6
9
5
8
11
13
14
18
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
4
3
7
2
1
6
5
16
15
14
13
11
12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี