SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมเดี่ยว - ชาย รอบแรก  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
3
2
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
2
3
5
1
4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย