SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมเดี่ยว - ชาย รอบแรก  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
18
1
7
9
21
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
4
18
14
8
5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่