SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากฮอส บุคคลชาย รอบที่ 2  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช