SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากฮอส บุคคลหญิง รอบที่ 1  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์