SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากฮอส บุคคลหญิง รอบที่ 1  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่